Kontaktujte masérku

Masážní studio Těhulka

IČ: 01508661

se sídlem na ul. Zelená 29, Ostrava pozor na této adrese není masérna. zapsaná v živnostenském rejstříku magistrátu města Ostravy.

masérka Iveta Szlaur

Šaldova 7, Ostrava - Zábřeh

popelkovaiveta1@seznam.cz

+420 777 704 000

po-pá - 9.00 do 19:00


Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

m) neposkytne spotřebiteli informace podle § 14 nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013,